Eind vorige maand was het raak en haalde Bitcoin weer de mainstream media! ‘Nieuw record voor digitale munt bitcoin’ prijkte de kop in de rubriek economie op NOS.nl. De bekendste cryptocurrency ter wereld vestigde een nieuw koersrecord en dat vonden behoorlijk wat reguliere nieuws outlets een vermelding waard. Zoals in eind 2017, begin 2018, kreeg weer een nieuwe groep mensen weet van Bitcoin. Maar wat is het eigenlijk en waarom lijkt de Bitcoin koers alleen maar toe te nemen? In dit artikel wordt in gegaan op juist die interessante vragen.

Het geld van de toekomst?

Het overgrote deel van de mensen die iets van Bitcoin weet, kwam er mee in aanraking als lucratieve investering, maar minder mensen weten wat Bitcoin daadwerkelijk is. Bitcoin is een digitale vorm van geld die functioneert middels blockchain-technologie. Een blockchain is, de naam verklapt het al enigszins, een keten van datablokken met financiële transacties. Het is het equivalent van een grootboek van een bank of een andere financiële instelling. Wat Bitcoin anders en daardoor bijzonder maakt is het dat het netwerk van Bitcoin gedecentraliseerd is. Dit houdt in dat, in tegenstelling tot bij een bank bijvoorbeeld, de financiële data niet door een enkele entiteit wordt beheerd en overzien, maar door alle deelnemers aan het Bitcoin netwerk. Alle deelnemende computers aan de Bitcoin blockchain hebben een kopie van alle financiële data in beheer.

Waar is die decentralisatie van data dan goed voor? Het maakt het praktisch onmogelijk om ongezien met data te knoeien. Laten we stellen dat iemand de boel probeert op te lichten en daarmee foutieve data op de blockchain probeert te krijgen. Dan gaat dit onherroepelijk opvallen, omdat alle andere deelnemers aan het netwerk de correcte data in bewaring hebben. Hiermee is het Bitcoin netwerk compleet transparant, voor een ieder inzichtelijk en enorm betrouwbaar.

Bitcoin is niet altijd zo populair geweest als vandaag de dag. Toen het netwerk het licht zag in 2009 waren de omstandigheden wel al gunstig; althans voor Bitcoin. Economisch gezien ging het niet goed en men verloor het vertrouwen in banken. Met de komst van Bitcoin was er ineens een revolutionair alternatief! Bitcoin was dan ook, volgens de anonieme maker(s) het antwoord op de crisis.

Bitcoin is goud waard

Nu het globale idee achter Bitcoin in kaart is gebracht, is het mogelijk om iets te zeggen over de waarde van Bitcoin. Immers kreeg het gros van de mensen lucht van Bitcoin door de ongekende koersstijgingen. Maar waarom steeg die Bitcoin koers in het verleden zo hard en waarom lijkt de koers over de grote linie alleen maar te stijgen? Kijken we naar de waarde van Bitcoin, dan wordt deze gevormd door de verhouding tussen vraag en aanbod. Met de groeiende bekendheid en populariteit van Bitcoin, groeit ook de vraag. Dat is niet alleen te zien onder gewone investeerders, maar ook grote bedrijven en investeringsmaatschappijen die zich aan Bitcoin wagen. 

Kijken we naar het aanbod van Bitcoin dan is er iets bijzonders aan de hand; het maximaal aantal Bitcoin dat ooit zal bestaan is vastgelegd. Sterker nog, die hoeveelheid was al vastgelegd in het ontwerp van Bitcoin! Nooit, maar dan ook nooit zullen er meer dan 21 miljoen Bitcoins in omloop zijn. Het is een schril contrast met het geld dat wij kennen, dat met flink tempo wordt bij geprint. Nu de economie lijdt onder het coronavirus en er flink geld wordt geprint in een poging de economie te redden, vrezen economen voor flinke inflatie van ons geld; iets waar Bitcoin ongevoelig voor is. Zie hier waarom zowel personen als bedrijven een veilige haven zien in Bitcoin.

Wie toekomst ziet in Bitcoin en erin wilt investeren moet natuurlijk eerst Bitcoin kopen. Zorg altijd voor een plan, waarin in ieder geval duidelijk is op welke koers de markt te betreden en op welke koers weer uit te treden. Op de toekomst!