Mensen mijden wegens angsten steeds vaker de tandarts

Steeds meer mensen kampen met angst voor de tandarts. Het is een veelgehoord probleem en tevens algemeen geaccepteerd. Vraag maar eens in je vrienden- of familiekring wat mensen van de tandarts vinden. De kans is groot dat er een aantal zijn die al jaren niet zijn geweest uit angst voor de tandarts. Het mijden van de tandarts kan echter grote gevolgen hebben voor de algehele gezondheid. Daarom zijn er steeds meer tandartspraktijken die zich richten op deze angstige groep. Zoals bijvoorbeeld deze tandarts in Best. Zij kunnen zelfs patiënten onder narcose behandelen. Deze behandelingen zijn weliswaar erg ingrijpend, maar kunnen wel erger letsel en heftigere gezondheidsproblemen in de toekomst voorkomen.

Maar vanwaar die angst voor de tandarts? En wat zou een gemiddelde tandarts kunnen doen om deze problemen op te lossen?

Waar komt deze angst vandaan?

Het is eigenlijk al sinds oudsher dat mensen bang zijn voor de tandarts. Wellicht ook omdat de ingrepen toen veel pijnlijker waren. Veel behandelingen werden toen nog zonder verdoving gedaan. Inmiddels is een behandeling bij de tandarts veel vriendelijker en in veel gevallen zo goed als pijnloos. Toch is de angst van generatie op generatie doorgegeven. Die angst zit zó diep geworteld dat er nu kinderen geboren worden die van jongs af aan angst ervaren voor de tandarts en hier vervolgens ook nooit komen. Die angst is ontstaan door simpele onwetendheid. De ouders vermeden de tandarts en de kinderen kregen die angst ook mee. Zo ontstaat er opnieuw weer een hele generatie vol mensen die mondzorg vermijden.

Dan is er ook nog een groep mensen die een traumatische ervaring bij de tandarts hebben gehad. Dit kan tot enorme angsten leiden. Soms zijn deze mensen zelfs dusdanig getraumatiseerd dat zij flashbacks kunnen krijgen naar die traumatische ervaring op de tandartsstoel. Dit geldt overigens ook voor ervaringen die niet gelinkt zijn aan de tandarts. Zo kampen mensen die seksueel misbruikt zijn soms ook met extreme tandartsangst.

Kortom: er kunnen heel veel verschillende redenen zijn waarom mensen de tandarts mijden en hier extreme angst voor voelen. Toch is het noodzakelijk dat de mond goed verzorgd wordt. Slechte mondzorg kan tot enorme gezondheidsproblemen leveren. Soms zelfs tot levensbedreigende infecties. Daarom zouden ook standaard tandartspraktijken meer moeten doen om deze mensen te helpen.

Wat kan de tandarts doen?

Er zijn tegenwoordig gelukkig steeds meer tandartspraktijken die zich speciaal richten op deze angstige groep. Ook een professionele narcose tandarts is tegenwoordig voor iedereen te vinden. Dat maakt de toegankelijkheid van de tandarts al iets groter. Toch blijft dan ook nog altijd een grote groep mensen achter waarbij er geen dergelijke praktijk in de buurt aanwezig is.

Daarom zouden ook ‘gewone’ tandartsen meer moeten doen om bereikbaar te zijn en angsten in de toekomst te voorkomen. Communicatie staat hierbij centraal. Een groot deel van de angst ligt gegrond in het feit dat de controle uit handen wordt gegeven. Tandartsen kunnen hierop inspelen door meer te vertellen wat er gedaan gaat worden en om toestemming te vragen bij elke handeling. Dit is slechts een kleine verandering in de dagelijkse bezigheden, maar kan veel mensen al enorm helpen. Ook zou het goed zijn als er meer voorlichting wordt gegeven op belangrijke plekken. Denk aan scholen, maar ook bij bedrijven of asielcentra. Voorlichting over mondzorg is enorm belangrijk en hier moet dan ook meer aandacht aan worden geschonken. Op die manier wordt de drempel ook lager om naar de tandarts te gaan. 

More from this stream

Recomended